Kontaktujte nás

How many trees will
your business save this year?

Jsme schopni vám navrhnout nebo porovnat jednotlivé návrhy a najít citlivá místa
s návrhem optimálního řešení a předejít tak zbytečným dopadům na životní
prostředí ve kterém přebýváme.
VÍCE informací
„Naše společnost je schopna při fázi navrhování stanovit a definovat až
80 % enviromentálních dopadů vyvíjených produktů. Přispějme
společně ke globálnímu snižování CO2.“
Filip Weiss
co-owner

Jsme interpack

#WECARE
Společnost INTERPACK s.r.o. vznikla v roce 1996, zabývá se výrobou a vlastním vývojem s metodou posuzování životního cyklu produktu nebo služby
z hlediska jeho působení na životní prostředí "life cycle assesment"
zkráceně LCA.

Firma sídlila v Jičíně a v roce 2020 byla úspěšně přijata pod společnost
FOL-Obal, který si touto akvizicí rozšířili svoje portfolio. Centrálou
INTERPACKU se stalo sídlo společnosti FOL-Obal v Doksech, kde společně
usilují o budování a rozšiřování témat problematiky obalových materiálů
a jejich dopad na životní prostředí. Naše priorita je péče o životní prostředí
a péče o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.
Moto naší společnosti zní:

"HOW MANY TREES WILL YOUR
 BUSINESS SAVE THIS YEAR?"
NAPIŠTE NÁM

Naše zaměření

Automotive
Naše průmyslové obaly splňují
přesně ty požadavky našich
zákazníků, které jsou od nich
vyžadovány.
Luxusní balení
Obaly na míru s vysokou
přidanou hodnotou skvěle
doplňují exkluzivní zboží,
pro které jsou určeny.
Vývoj
Vývojové oddělení společnosti
INTERPACK se specializuje
na návrh zákaznického balení.

naše vize

Efektivní obal
Samotný kontakt zákazníka s obalem musí vzbuzovat
ta správná očekávání nad jeho obsahem a musí jej prezentovat v tom nejlepším světle v před
i poprodejních aktivitách.
Efektivní vývoj
Specifické obaly navrhujeme přesně dle požadavků zákazníků s ohledem na naše znalosti,
pro které jsme vyhledávaným
vývojovým partnerem.
Redukce CO2
Již ve fázi návrhu našim zákazníkům pomáháme dosáhnout cílů v rámcí snah o dosažení uhlíkové neutrality jejich výroby.

// náš vývoj

Jsme lídrem
v oblasti vývoje

27
let
zkušeností

Chráníme
životní prostředí

Naším cílem je přetavit principy RRR do praxe a to tím, že se našim zákazníkům snažíme při vývoji balení minimalizovat spotřebu, navrhnout možnosti opětovného použití a následně obaly zrecyklovat.
Reduce
Reuse
Recycle
Omezte to, co vyhazujete.
Postupujte podle tří "R", abyste šetřili přírodní zdroje a místo na skládkách.
150
// kolegů tvoří lepší svět
1000 +
// druhů produktů
1
// vize a cíl

Naše průmyslové obaly splňují přesně ty požadavky našich zákázníků.

KONTAKT
// naše obaly

Obaly pro celý svět

150 zaměstnanců
Krédem naší společnosti je vytvořit bezpečné a neomezující pracovní podmínky s ohledem na péči o životní prostředí tak, aby se naši kolegové mohli plně věnovat uspokojování požadavků a přání zákazníků.
Založeno 1996
Již 26 let hledáme řešení, které přináší spokojenost všem zúčastněným stranám: našim zákazníkům, naší skupině, ale také i naší společnosti, ve které žijeme.
ISO 9001, 14001, 18001
Náš závazek dodávat obaly v nejvyšší kvalitě s ohledem na odpovědnost a ochranu životního prostředí s minimalizací rizik BOZP vůči našim zaměstnancům a partnerům propojených s naší společností.
Ekonomický růst
Věříme, že ziskovost a růst mohou být dosaženy zodpovědným chováním. Proto je našim hlavním motivem udržitelný rozvoj a vhodné využívání zdrojů. Protože ekologie a sociální odpovědnost zajišťují budoucí konkurenceschopnost a inovativní sílu pro další generace.
Snižujeme CO2
Při všech našich činnostech zmírňujeme dopady na životní prostředí, od našich dodavatelů až po naše zákazníky, se silným zaměřením na boj proti změně klimatických podmínek.
FOL-Obal společnost
FOL – Obal s. r. o. je významný český výrobce fólií z polyethylenu. Představuje záruku stabilního partnera s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v obalovém průmyslu, které úročí pro maximalizaci zákaznické spokojenosti.
Přes 1 000 produktů
Díky zkušenému vývojovému oddělení se v našim portfoliu nachází přes 1000 návrhů a produktů zákaznického balení. Naše praktické znalosti aplikujeme do návrhu přesně dle potřeby zákazníků.
Trvalá udržitelnost
Společensky odpovědné podnikání je nedílnou součástí úspěchu naší firmy. Dokonalou spokojenost našich zákazníků rozvíjíme také díky vývoji a návrhů obalů zajišťujících trvalou udržitelnost s minimálním dopadem na životní prostředí.
// co děláme

Naše vize mění svět

Udržitelný obal
Odpovědně navrhujeme zákaznické balení tak, že hodnotíme dopad výroby obalu, jeho hodnotu a funkčnost, opětovnou využitelnost a recyklovatelnost s respektem k ekonomickým a ekologickým zájmům naší společnosti. Udržitelný obal musí ochránit, zajistit bezproblémovou přepravu, informovat a získat spotřebitele, být dobře recyklovatelný, zanechat nízkou uhlíkovou stopu a po ukončení životního cyklu by měl sloužit jako vstupní materiál pro nové výrobky.
Cirkulární ekonomika
Každý obal se po ztrátě jeho funkčnosti stane odpadem, který zatěžuje životní prostředí. Základní myšlenkou cirkulární ekonomiky je vznik odpadů minimalizovat a když už odpad vznikne, tak jej znovu využít jako zdroj v jeho novém životním cyklu. Metoda LCA nám pomáhá identifikovat nakolik se k tomuto vytouženému stavu přibližuje výroba, používání a následná recyklace obalů našimi zákazníky se zaměřením na hodnocení balení z hlediska vlivu na životní prostředí.
Jsme součástí FOL-Obal, s.r.o.
Prohlédnout na www.folobal.cz
NÁŠ KATALOG
Kontakt
INTERPACK s.r.o.
Pražská 548
472 01
Doksy
IČO: 25251899
© 2023 INTERPACK s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů
menu