Kontaktujte nás

About us
O nás

ÜBER UNS

The company INTERPACK s.r.o. was established in 1996. It is engaged in the development and own production of packaging materials employing the method for assessment of the product or service life cycle in terms of their impact on the environment - the “life cycle assessment” or LCA. The company was based in Jičín and in 2020 it was successfully merged into the company FOL-Obal, which expanded its portfolio through this acquisition. The INTERPACK headquarters has been moved to the headquarters of the FOL-Obal company in Doksy, where they work together on the development and expansion of methods for assessing of packaging materials and their impact on the environment. Our priority is the conservation of the environment and care for the health and safety of our employees. The motto of our company is:
"how many trees will your business save this year?"
Summary information about the Group:
Established in 1996
127 employees
ISO 9001, 14001, 18001, FSC
Annual turnover of EUR 20 million
FOL-Obal in the Group
70% of customers are active in the automotive industry, mainly from Germany and Switzerland, also in the local market
Společnost INTERPACK s.r.o. vznikla v roce 1996, zabývá se výrobou a vlastním vývojem s metodou posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí „life cycle assessment“ zkráceně LCA. Firma sídlila v Jičíně a v roce 2020 byla úspěšně přijata pod společnost FOL-Obal, který si touto akvizicí rozšířil svoje portfolio. Centrálou INTERPACKU se stalo sídlo společnosti FOL-Obal v Doksech, kde společně usilují o budování a rozšiřování témat problematiky obalových materiálu a jejich dopad na životní prostředí. Naše priorita je péče o životní prostředí a péče o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Moto naší společnosti zní:
"how many trees will your business save this year?"
Sourh skupiny:
Založeno 1996
127 zaměstnanců
ISO 9001, 14001, 18001, FSC
Roční obrat EUR 20 million
FOL-Obal společnost ve skupině
70% zákazníků v automobilovém průmyslu, převážně Německo a Švýcarsko a včetně tuzemského trhu
Die Gesellschaft INTERPACK s.r.o., wurde 1996 gegründet. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung und Eigenproduktion von Verpackungsmaterialien nach der Methode zur Bewertung des Produkt- oder Servicelebenszyklus im Hinblick auf seine Umweltauswirkungen - “life cycle assessment”, kurz LCA. Das Unternehmen hatte seinen Sitz in Jičín und hat im Jahr 2020 erfolgreich mit der Firma FOL-Obal fusioniert, die mit dieser Akquisition sein Portfolio erweitert hat. Zum Hauptsitz von INTERPACK wurde der Sitz von FOL-Obal in Doksy, wo sie gemeinsam an der Entwicklung und Erweiterung von Methoden zur Bewertung von Verpackungsma-terialien und deren Auswirkungen auf die Umwelt arbeiten. Das Motto unseres Unternehmens lautet:
"how many trees will your business save this year?"
Summary information about the Group:
Established in 1996
127 employees
ISO 9001, 14001, 18001, FSC
Annual turnover of EUR 20 million
FOL-Obal in the Group
70% of customers are active in the automotive industry, mainly from Germany and Switzerland, also in the local market

Kontaktní formulář

Kontakt
INTERPACK s.r.o.
Pražská 548
472 01
Doksy
IČO: 25251899
© 2023 INTERPACK s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu