Automotive by INTERPACK
Automobilový průmysl s INTERPACKEM
Automobilindustrie mit INTERPACK

Our industrial packaging meets the exact requirements of our demanding customers. Whether single or multi-way trays, foam, textile liners, or plastic or cardboard grids. We always have a solution in our extensive range.

Naše průmyslové obaly přesně splňují požadavky našich náročných zákazníků. Ať už jde o jednocestné nebo vícecestné traye, pěnové a textilní proklady nebo plastové, respektive kartonové mřížky. V našem bohatém sortimentu vždy nalezneme řešení.

Unsere Industrieverpackungen erfüllen genau die Anforderungen unserer Kunden, die von ihnen gewünscht werden. Ob Einweg- oder Mehrwegschalen, Schaumstoff- oder Textileinlagen oder Kunststoff bzw. Kartonraster, in unserem reichhaltigen Sortiment finden wir immer eine Lösung.