Kontaktujte nás

Designed by INTERPACK
Vyvíjeno INTERPACKEM

Entwickelt von INTERPACK

The INTERPACK's R&D department specializes in the customized packaging material design. Thanks to our extended portfolio, we are able to design an optimal solution, which, if necessary, we can support with the LCA analysis of the environmental impact, calculating the total CO2 burden. From an idea to a mass production from only one source.
Vývojové oddělení společnosti INTERPACK se specializuje na návrh zákaznického balení. Díky širokému portfoliu dokážeme navrhnout optimální variantu, kterou v případě potřeby podložíme LCA analýzou vlivu na životní prostředí s celkovou CO2 zátěží. Od myšlenky po sériovou výrobu z jedné ruky.
Die Entwicklungsabteilung von INTERPACK ist auf kunden spezifisches Verpackungsdesign spzialisiert. Dank einem breiten Portfolio sind wir in der Lage, eine optimale Variante zu entwerfen, die wir bei Bedarf mit einer LCA Analyse der Umweltbelastung mit der gesamten CO2-Belastung belegen. Von der Idee bis zur Serienfertigung aus einer Hand.
We design specific packaging materials exactly according to customer requirements, relying on our extensive knowledge, for which we are  a development partner much-sought- for. From textile inserts to complex kits  consisting of modifications of several types of materials adapted for proper recycling and reduction of global CO2 production. Already in the design phase, we help our customers achieve their goals within their effort to achieve carbon neutrality of production.
Specifické obaly navrhujeme přesně dle požadavku zákazníků s ohledem na naše znalosti, pro které jsme vyhledávaným vývojovým partnerem. Od textilních insertů až po složité komplety složené z modifikací několik druhů materiálů přizpůsobené pro správnou recyklaci a snížení globání produkce CO2. Již ve fázi návrhu tak našim zákazníků pomáháme dosáhnout cílů v rámci snah o dosažení uhlíkové neutrality jejich výroby.
Wir konzipieren spezifische Verpackungen genau nach Kundenwunsch in Hinsicht auf unser umfangreiches Wissen, für das wir ein gefragter Entwicklungspartner sind. Von Textileinsätzen bis hin zu komplexen Sätzen, die aus Modifikationen verschiedener Materialtypen bestehen, die für ein ordnungsgemäßes Recycling und eine Reduzierung der CO2- Produktion angepasst sind. Bereits in der Designphase helfen wir unseren Kunden, ihre Ziele bei Bemühung um eine CO2- Neutralität ihrer Produktion zu erreichen.

Kontaktní formulář

Kontakt
INTERPACK s.r.o.
Pražská 548
472 01
Doksy
IČO: 25251899
© 2023 INTERPACK s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu